Fastelavn 2 marts kl 14.00 i hallen

Fællesspisning hveranden tirsdag 

Amerikansk lotteri til gymnastikopvisningen lørdag den 9 marts

Banekridtning

Sensommerfest 28 september

Juletræstænding

og hvor der ellers mangler hænder ................smiley