Bylauget er et samarbejde mellem byens foreninger.

Østofte Klubben 

Forsamlingshuset

Madklubberne

Meninghedsrådet

Jagtforeningen

Møllelauget

Vandværket

Strikkeklubben

ØHC

ØHH

ØGIF

SKOLE

KIRKE

Vi laver bl.a. fællesspisning hveranden tirsdag i mdr. hvor vi har 5 dejlige damer i køkkenet og

juletræstænding søndag før 1 advent hvor vi hygger ved kirken og tænder byens to juletræer.