Kridtning af fodboldbanerne klares af : Niels Rasmussen 20823837, Christina Andersen 22469668 og Birthe Knudsen 60559490

UGE 35 BIRTHE

UGE 36 CHRISTINA

UGE 37 NIELS

UGE 38 BIRTHE

UGE 39 CHRISTINA

UGE 40 NIELS

UGE 41 BIRTHE