I begyndelsen af århundredet fandtes der her i Østofte sogn ikke mindre end tre foreninger, der henvendte sig til ungdommen. Det var ungdomsforeningen, gymnastikforeningen og Boldklubben. Allerede i 20´erne blev ungdomsforeningen og gymnastikforeningen sluttet sammen til en forening og under krigen opstod tanken om én forening i sognet. Det var jo de sammen unge, der stod som medlemmer i begge foreninger, en forening tog sig af vinteraktiviterne og den anden af sommerprogrammet. Det blev dog til lange og vanskelige forhandlinger. Men i 1945 lykkedes det at komme til enighed og Østofte Gymnastik og Idrætsforening så dagens lys.

I 1988 blev fodbolden udskilt fra gymnastikforening og kom til at hedde BBø. Det blev gjort for at styrke fodbolden i Østofte og Bandholm. I 2002 fik ØGIF ungdomsfodbold igen. Og senioren fortsatte i BBØ.

Foreningen har i gennem mange år, afholdt fastelavn, gymnastikopvisning, afslutninger, aktivitetsdage i hallen, sommerfest i sammenarbejde med ØHH. Gode traditioner skal der værnes om.

I år 2005 startede ØGIF en ny struktur, således at de enkelte afdelinger har deres eget udvalg, som hver har en repræsentant i bestyrelsen.

I 2010, startede ØGIF en løbeafdeling op med hjælp fra "Løb med DGI". Det er blevet en stor succes.

I 1991 blev cafeteriaet i hallen taget i brug. ØHH og ØGIF havde i mange år sparet penge op, for at få et cafeteria ved hallen. Mange medlemmer fra begge foreninger lagde mange kræfter og brugte mange timer på at få cafeteriaet færdigt. Senere er der så kommet en tilbygning med omklædningsrum.

Cafeteriaet har sin egen bestyrelse og samarbejdet mellem ØHH og ØGIF i forbindelse med driften af cafeteriaet giver overskud til gavn for begge foreninger.