Veloverstået generalforsamling

Så er årets generalforsamling veloverstået. Positive beretninger fra alle udvalg, og en masse gode ØGIF snakke.

Vi sagde farvel til Gitte Fabrin, som trækker sig fra bestyrelsen. Gitte forstsætter heldigvis sit arbejde i løbeudvalget. Tak - Og vi er glade for du ikke forlader os helt!

Vi sagde goddag til Heidi Sørensen som overtager Gittes plads som repræsentant for løbeafdelingen. Vi byder Heidi hjertelig velkommen. Heidi har været i ØGIF i mange år, både som gymnastik instruktør og løbetræner. Vi glæder os til et spændende samarbejde!

ØGIF generalforsamling.

Årets generalforsamling i ØGIF bliver tirsdag den 19. marts, kl. 19, i Østofte hallens cafeterie.

Efter generalforsamlingen vil ØGIF være vært ved en lille pålægsbolle.

Vi håber at mange kommer og hører beretningerne fra de forskellige udvalg - Generalforsamlingen er dagen hvor man har mulighed for at høre hvad der rør sig i ØGIF, hvilke tanker der arbejdes med og hvilke visioner vi i betyrelsen se for fremtidens ØGIF.

Vel mødt!

Sider