I 2010 lavede ØGIF for første gang et værdigrundlag.

Det skal revideres løbende, og senest er det revideret i november 2013.

ØGIF´s værdigrundlag:

Vi ønsker at foreningslivet i ØGIF er præget af god omgangstone, tolerance og ligeværd, både socialt og sportsligt.

ØGIF er en forening der altid vil udfordre sig selv og se lyst og imødekommende på fremtiden.

I ØGIF arbejdes der på det forpligtende fællesskab blandt de fem afdelinger: gymnastik, fodbold, løb og aktivitetsudvalget. Vi ser ØGIF som et fælles ØGIF - dvs. når du er i en af vores afdelinger, så er du en del af hele ØGIF.

Ligeværd, gode kammeratskaber samt den sociale fællesskabsfølelse skal være grundstenene for at du føler dig velkommen i ØGIF. ØGIF er en forening med åbenhed,  god omgangstone og loyalitet overfor fælles beslutninger.