Værdigrundlag i ØGIF

 • Vi ønsker at foreningslivet i ØGIF er præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd, både sportsligt og socialt.
 •  
 • I ØGIF lægger vi vægt på at alle føler fornøjelse og glæde ved idrætten, og at alle har mulighed for at udvikle sig uanset niveau.
 •  
 • Vi lægger i ØGIF vægt på udvikling af foreningen via åbenhed, dialog og nytænkning, således at alle føler at ØGIF er deres forening.
 •  
 • Det er politisk bestemt at foreninger skal indhente børneattester på alle instruktører. I ØGIF gør vi det 1 gang årligt på alle instruktører, nye som gamle

Forventninger  i ØGIF

Forventninger til bestyrelsen:

                      Vi forventer at bestyrelsen:

 • Består af personer som har lyst til at yde en frivillig indsats for foreningen, og uddelegerer opgaver som kan løses af andre.
 •  
 • Består af stabile, visionære og initiativrige personer, som bakker op omkring instruktørernes ønsker, og samtidig stiller krav til instruktørerne om f.eks. fornyelse af uddannelse og kurser under DGI
 •  
 • Udviser initiativ til fælles møder og andre sociale aktiviteter for instruktørerne, hjælpere og bestyrelse flere gange om året.
 •  
 • Tilstræber at arbejde for en struktur, som medfører overblik og fornuft i foreningens økonomi.

Forventninger til instruktørerne:

                      Vi forventer at instruktørerne:

 • Udviser ærlig, åben og tillidsfuld adfærd, og samtidig være forbillede for udøverne.
 •  
 • Er bevidste om at de er foreningens ansigt ud ad til, og derfor løbende deltager aktivt i relevante kurser, som medfører at de altid er velforberedte.
 •  
 • Yder en indsats for at udvikle og styrke sammenholdet såvel instruktørerne imellem som på holdene.
 •  
 • Deltager aktivt i de fælles arrangementer og møder som bestyrelse og udvalg inviterer til.

Forventninger til udøvere og forældre:

                      Vi forventer at udøvere og forældre:

 • Deltager aktivt i foreningens arrangementer, herunder opvisninger, kampe, forældremøder mm.
 •  
 • Er loyale overfor foreningens målsætning og holdninger.
 •  
 • Indgår i en positiv dialog med bestyrelse, udvalg og instruktører til udvikling af foreningen, og bidrager til løsning af eventuelle problemer eller uoverensstemmelser.
 •  
 • Udviser vilje og engagement, og at den enkelte udøver bidrager til en positiv ånd i fællesskabet på holdet. Den enkelte udviser ansvar overfor de lokaler og redskaber som foreningen stiller til rådighed.
 •  
 • At der betales kontingent, da det er en nødvendighed for at være en del af fælles

                                                                                                                                                                                                                                  udarbejdet i ØGIF 2010