Her vil man kunne læse hvad udvalget har lavet, laver pt, og planlægger.

Alt hvad udvalget laver, godkendes af betyrelsen inden det bliver sat igang.

Reklameudvalgsmøde mandag den 8. april 2013.

 • Vi drøftede forskellige løsninger med hensynt til løsningen af farvekopi spørgsmålet. Skal hvert udvalg have farvepatroner, eller skal vi investere i en farvekopimaskine? Dette arbejder vi videre med.
 • Vi drøftede Campingvogn politik, og fik nedskrevet retningslinier herfor. Der bliver lavet et oplæg som vi kigger på til næste møde. Campingvognen deltog i weekenden til ØHH´s kæmpe loppemarked!
 • Vi drøftede facebook politik, og udfra dette bliver der lavet et oplæg vi kigger på næste gang.
 • Vi drøftede hjemmesidepolitik, og udfra dette bliver der lavet et oplæg som vi kigger på til næste møde.
 • Vi gennemgik Brevpapirpolitikken, og den er klar til godkendelse i bestyrelsen.
 • Vi talte om den overordnede Reklamepolitik, blev enige om at brainstorme på mail inden næste møde, hvor den vil være højst på dagsorden.
 • Vi fik skrevet vores input til DM målbeskrivelsen der skal indsendes 1. maj.
 • Vi aftalte at mødes igen i maj måned. Her skal vi have lavet Reklamepolitikken,og derudover drøfte hvad Reklameudvalget nu skal arbejde med, da vi faktisk er kommet i mål med den tidsplan vi lavede os i starten.

Gymnastikopvisning lørdag den 9. marts 2013

 • Campingvognen havde premiere i sne og kulde. Der blev delt foldere ud som indeholder alt hvad ØGIF til byder det næste halve år. Campingvognen blev taget godt imod - og den er også yndig med sine fine røde & hvid ternet gardiner.
 • I de kommende dage skal der reklameres ved SFO/børnehave samt den lokale købmand.

Reklameudvalgsmøde 20. februar 2013.

 • Vi gennemgik oplægget til ØGIFs tøjpolitik, det rettes til, og skal med på næste bestyrelesmøde til godkendelse.
 • Vi gennemgik oplægget til ØGIFs politik vedr. brug af billeder, retter den til, og den er nu også klar til at komme med på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.
 • Vi besluttede hvilket brevpapir vi indtiller til godkendelse til bestyrelsen. Derudover besluttede vi at der skal laves et oplæg til en politik vedr. brug af brevpapiret. På brevpapiret står ØGIF´s 4 idrætsgrene, samt QR koden, som henviser til vores hjemmeside. Brevpapiret bliver via mail sendt ud til godkendelse af bestyrelsen, da vi snarest skal bruge dette, i forbindelse med reklamering af den kommende fodbold/løb sæson, samt de andre aktiviteter ØGIF tilbyder i løbet af året.
 • Vi kiggede på oplægget til den fælles ØGIF folder som skal deles ud i bl.a. campingvognen. Der er sat deadline for indput til denne. Vi er obs på layoutet, og på at den tydeligt repræsenterer hele ØGIF. Den beskriver vores aktiviteter frem til sommer, samt hvad man kan forvente til efteråret. Til efteråret bliver der lavet en ny folder.
 • Campingvognen er ved at komme ud af sit skjul. Der er indkøbt cafesæt, gardinerne er ved at blive produceret, og der arbejdes forsat på udvendig reklame på campingvognen. Vi beslutter at i uge 11, står vi mandag og tirsdag ved børnehave/SFO fra 15-17. Onsdag til fredag står vi ved Fokus fra 16-18. Lørdag står vi ved hallen, da der er fodboldopstart. Lørdag den 9. bliver første gang campingvognen kommer frem, det sker i forbindelse med årets gymnastikopvisning, hvor der deles foldere ud. Der bliver lavet vagtplan, således at der hver dag er 2-3 personer i campingvognen.
 • Der er nu indkøbt røde og hvide ballonpinde til ballonerne, i stedet for Helium.
 • Vi drøftede facebook. Det er en fin gruppe, med en del likes. Den skal vokse, og bruges aktivt af alle engagerede i ØGIF. Der skal skabes en kultur om dette, og vi ved det tager tid.
 • Vi drøftede den nye hjemmeside. Enighed om at den er super flot, og at den bliver bedre og bedre.
 • Den 13. marts mødes begge DM udvalg. Det bliver spændende at høre hvad der er gang i af tanker i begge udvalg. Vi har til dette møde inviteret Johan Vest, men han er desværre forhindret denne dato.

Reklameudvalgsmøde 14. januar 2013.

 • Juleoptoget blev en succes med deltagelse af 42 ØGIFér, og en masse ØGIF balloner.
 • Campingvogn: Der skal tages mål på campingvognen, så skilte og gardiner kan blive produceret.
 • QR kode: Vi skal have lavet en QR koe som henviser til vores hjemmeside, ikke en enkelt afdeling, da vi profilerer et fælles ØGIF.
 • Brevpapir: Vi ønsker at lave et ØGIF brevpapir, som alle vigtige meddeleser ud af ØGIF skrives på. Brevpapiret skal indeholde vores navn, hjemmeside, hvilke aktiviteter vi har, samt QR koden. Brevpapiret skal bruges i farver. Dog kan interne sedler på holdene kopieres i sort/hvid
 • Korrekturlæsning: Vi ønsker at alt der skal ud af ØGIF bliver læst igennem af en anden, således at vi undgår stavefejl, slåfejl mm.
 • Facebook: Vi beslutter at det er e fanside vi skal have. Den skla primært holdes ved lige af vores instruktører.
 • Tøj: Når man bærer ØGIFs tøj skal man kunne repræsentere ØGIF´s værdier. Der skal altid være ØGIF logo på brystet. Om man er instruktør, udvalg, bestyrelses skal fremgå, og der skal være navn på. Nederst på ryggen skal vores hjemmeside adresse stå, samt alle 4 grene. Den man repræsenterer skal så fremhæves. Alle i en enkelt gre skal have ens trøjer. Når der påtænkes nyindkøb skal det igennem bestyrelsen. Alt dette skal sammenskrives til et afsnit i vores reklamepolitik.
 • Brug af billeder. Reglerne undersøges, og der laves et afsnit herom til reklamepolitikken.

Reklameudvalgsmøde 13. november 2012.

 • Vi beslutter at reklamepolitikken bliver en proces vi igangsætter, men som ikke skal jages igennem.
 • Tanker om campingvogn: Vi låner campingvognen, der skla være aftagelig reklame, den skal stå ved den lokale købmand op til de forskellige sæsonstarts, vi kan måske reklamere ved aftensalg i Maribo. Vi ønsker at indkøbe: Sandwichskilte, balloner, cafebord og stole, ØGIF bolcher.
 • Juleoptoget i Maribo deltager vi i. Vi planlagde forløbet.
 • Facebook. Vi søger hjælp hos Johan Vest fra DGI til at komme tættere på hvilke type profil/side ØGIF skal oprette.