1 april 2013 :

Defination af frivillige

Frivillighedspolitik

Hvordan tager vi imod og hvordan siger vi farvel

Beløninger

Fastholdelse efter exit

Liste over frivillige

1 maj 2013:

Opgavedefinationer

1 september 2013:

Hvad og hvem mangler vi

1 november 2013

PR for dem vi ikke har fat i

Info til alle i ØGIF - nyhedsbrev pr. mail.

1 januar 2014

Færdig rekruteringsplan

1 juni 2014

velfungerende udvalg i ØGIF

2015:

Pleje af ØGIF´s mange frivillige