Her findes referatet fra vores dialog møde med daginstitutionerne.