Vi i frivillighedsudvalget, har rigtig mange gode ideer, til forskellige arrangementer.

Det er arrangementer, der vil være for alle. Øgif´er og ikke øgif´er.

Vi vil gerne være et samlingspunkt for byen og alle dens generationer.

Det kræver bare at vi er flere om at trække læsset, så går det hele meget nemmere.

Det er vores håb for dette udvalg, at vi kan få mange til at yde en lille indsats, så vi kan få nogle gode sociale arrangementer op og stå i Østofte.