Så har DM i Foreningsudvikling haft sin officielle afslutning. Der blev fundet 5 vindere, og ØGIF var desværre ikke iblandt.

Det betyder dog ikke at vi er skuffede. ØGIF har fået meget læring, og mange nye redskaber ud af denne proces. Der er nedsat 2  nye udvalg - Frivillighedsudvalg og Reklameudvalg, og de er kommet for at blive.

En masse af de ideer vi har fået undervejs skal realiseres, og vi får hele tiden nye ideer som vi kan arbejde med.

I ØGIF er vi vindere - også selvom vi ikke fik præmien med hjem :-)

Her kan du læse artiklen om ØGIF´s deltagelse i DM i Foreningsudvikling, som blev bragt i Folketidende lørdag den 25. maj 2013. 

I slutningen af september drog 6 ØGIFér til Vejle for at være med i opstartskonfenrencen. Det blev en meget spændende og indholdsrig dag, hvor vi var rundt på små workshops og få ideer, men for ØGIF var Mette Ullersteds introduktion til Idéløberen nok den største gave vi fik med hjem.

 

Ovenfor: Et billede fra konferencen i Vejle.

Ideløberen er et værktøj som skulle bruges i processen omkring udvægelse af hvilke mål vi ville arbejde med i DM i Foreningsudvikling.

Efter Vejle fandt vi 10 mennesker som er en del af ØGIF enten som bestyreles, udvalg eller som instruktør/træner, der alle var med på at være med i ØGIF´s store DM udvalg. Det var vigtigt for os at vi er så mange som muligt og at alle dele af foreningen er repræsenteret, så DM procesen bliver så nærværende som muligt for alle ØGIFér. Vi uddelte spørgeskemaer til alle i lokalområdet - godt 800 delte vi ud. Spørgeskemaet kan du se her...........

Vi fik godt 20 besvarelser tilbage på vores spørgeskemaer, alle var med til at pejle os ind på hvad kan ØGIF gøre bedre, hvad er vi gode til, og hvad ønsker folk af ØGIF.

Vi holdt efterfølgende 2 maraton møder, det blev meget effektive møder, hvor vi sad til meget sent på aftenen og snakkede mål og visioner for ØGIF og vores DM deltagelse. Vi brugte Idéløberen, og den var en stor hjælp for os. Vi fik tænkt en masse tanker vi nok ellers ikke ville have tænkt, og ud af det kom efter første møde, vores fokus område som hedder: Profilering af et fælles ØGIF, samt 5 emner vi ville se nærmere på. De 5 emner var: Arrangementer, Reklame, All inclusive foreningem, samarbejde med nærsamfund & reklame.

Ovenfor: Gitte sætter lapper på, de var en vigtig del af processen.

Til andet møde tog vi fat i de 5 emner, og kredsede os ind på hvad ØGIF skal arbejde med i DM processen. Sent en aften sidst i oktober, besluttede vi at det ØGIF skal arbejde med er: Reklame samt Frivillige. Vi nedsatte 2 udvalg, og dem kan du følge hvis du klikker dig ind på dem ude til venstre i menuen.

Ovenfor: Flemming & Anne-Marie fremlægger deres tanker.

Ovenfor: Flemming & Gitte, tænker.. Der skal udvælges endelige mål.

Ovenfor: En glad næstformand tager billeder af dagens præstationer.

Her kan du læse artiklen fra Udspil, hvor vores proces med Idéløberen er beskrevet.