ØGIF´s bestyrelse består af 6 personer.

Som udgangspunkt er alle afdelinger repræsenteret, med da aktivitetsniveauet i badmintonafdelingen pt. er begrænset, har vi valgt ikke at have en repræsentant for badminton i bestyrelsen.

Bestyrelsen ser således ud:

Formand:

Lea Steen Albrektsen

Koholtvej 15

4951 Nørreballe

Tlf. 40149036

Mail: formand@o-g-i-f.dk

Repræsentant for fodboldudvalget

Lene Dunk Rasmussen

mail: fodbold@o-g-i-f.dk

Repræsentant for gymnastikudvalget

Louise Jacobsen

Tlf. 22427909

Mail: gymnastik@o-g-i-f.dk 

 

Repræsentant for løbeudvalget

Heidi Sørensen

Koholtvej

4951 Nørreballe

Tlf. 21185246

Mail: Loeb@o-g-i-f.dk

Repræsentant for aktivitetsudvalget

Birthe Knudsen

Østofte Møllevej  265

4951 Nørreballe

Tlf. 60559490

Mail: aktivitet@o-g-i-f.dk

Kasserer

Jørgen Knudsen

Præstevænget 33

4951 Nørreballe

Tlf. 20819401

Mail: kasserer@o-g-i-f.dk