I Klub Frivillig skal det være sjovt og motiverende at være frivillig.

Klub Frivillig værdsætter det frivillige arrangement, da vi ved vi ikke kan lave arrangementer som fastelavn, høstfest, juletræshygge uden alle de frivillige hænder til at bakke det op. Frivilligt arbejde er ulønnet, hvor du gavner dig selv og andre med din hjælpsomhed.

At være frivillig handler først og fremmest om have lyst til at være med til at bage den kage, sætte de stole op, kridte de baner, stå i den bod, riste de pølser, som skal til for at fuldende diverse tiltag i foreningerne. Frivillige kan også komme med idéer til at udvikle foreningerne, så vi alle kan se mulighederne. Hver og én indsats er uundværlig for vores foreninger!

Vi har brug for frivillige i alderen 13 år og opefter. Det er ikke nødvendigt, at du er medlem af én af vore foreninger. Vores mål er at få opbygget en frivillig-stab, som vi kan kontakte ved en given lejlighed. Den ansvarlige for et arrangement vil så kontakte dig med forespørgsel om hjælp. Du tilmelder dig kun dét du gerne vil være en del af!

Da vi bruger tilbagemeldingerne til at organisere arrangementerne, er det vigtig at alle gennemfører deres påtagede opgaver. Dette er med henblik på, at alle kan få klare udmeldinger om hvad deres opgave indebærer. Skulle der opstå den situation hvor du ikke kan hjælpe alligevel, er det meget vigtigt, at du kontakter den ansvarlige person, som har kontaktet dig i første omgang.

En anden vigtig ting: Da mange af arrangementerne involverer børn, er det et lovkrav at indhente børneattester på alle over 15 år. Når du tilmelder dig Klub Frivillig, vil vi fremsende en forespørgsel til politiet om at få denne. Du vil derefter blive kontaktet af politiet via e-boks, hvorefter du skal bekræfte henvendelsen med nem-id.

For at være en del af Klub Frivillig er det vigtigt at du agerer ud fra ØGIFs fælles værdigrundlag (se ØGIFs hjemmeside www.o-g-i-f.dk ”Om ØGIF”).