Vision, mission og målsætninger for ØGIF´s fodboldafdeling

Vision:

Vi vil være den fodboldklub, som børn og unge  peger på, som det bedste sted i området at spille fodbold. For at blive det, skal vi være den fodboldklub, der skaber størst glæde for vores spillere og nærmiljø.

Mission:

Vi skaber glæde ved fodboldspillet gennem teamwork på alle niveauer i klubben og i nærmiljøet. Det kan vi kun ved at levere områdets bedste kompetencer, arbejde målrettet med, at inddrage flest mulige interessenter og sikre den bedst mulige kommunikation – og ved at være fleksible og handlekraftige.

Målsætning:

I vores klub er tre værdier centrale: Glæde, kompetence og teamwork.

Glæde
Glæde skaber grundlag for trivsel i og omkring klubben. Vi definerer glæde bredt og på forskellige niveauer:

 • ved boldspil og legen
 • ved samværd på holdet og i klubben
 • ved resultaterne for holdet og klubben
 • ved samarbejde og teamwork på alle niveauer i klubben
 • ved udviklingen af den enkelte, holdet og klubben
 • ved etablering af netværk internt og eksternt
 • ved tilstrømning af spillere og aktive voksne

Kompetence
Kompetence skaber grundlag for udvikling af det enkelte menneske og klubben. Vi definerer kompetence bredt og på forskellige niveauer:

 • Uddannelse til og for den enkelte
 • Udvikling af både sociale og ”faglige” kompetencer. 
 • Udvikling af ”hele mennesker”: Fysisk, socialt, intellektuelt, følelsesmæssigt
 • Udvikling af børn og unge fra selvoptagethed til ansvarlighed
 • Udvikling af børn og unge fra afhængighed til selvstændighed
 • Udviklingen foregår med både interne og eksterne ressourcer, gerne alternative.

Teamwork 
Teamwork skaber grundlag for egen udvikling og deltagelse i nærmiljøet. Vi defineret teamwork bredt og på forskellige niveauer:

 • Internt samarbejde imellem børn – træner – holdleder – forældre
 • Internt samarbejde imellem de seks kompetencer
 • Internt samarbejde i de forskellige udvalg
 • Internt samarbejde imellem udvalg – bestyrelse - forældrerepræsentantgruppen
 • Netværk på kryds og tværs imellem de voksne, der har lyst til at gøre en indsats for børn og unge
 • Netværk på flest mulige niveauer med sponsorer og erhvervslivet i området 
 • Netværk i forhold til vores samarbejdsklubber, organisationer mv.