De 10 trænerbud

Den gode børnetræner sikrer sig altid:

Trænerbud Fordi ...

1 At have udarbejdet et træningsprogram Børnene har krav på en forberedt træner.

2 Al træning foregår med bold mange boldberøringer styrker indlæringen af tekniske

færdigheder.

3 At der er én bold til rådighed pr. spiller Til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol.

4 At spilleren er i centrum hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn

har krav på et træningsprogram, der stimulerer og

udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip

som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt.

5 At der spilles på små områder Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.

6 At træningen foregår i mindre grupper Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil. Brug meget

gerne stationstræning.

7 At sikre mange boldberøringer Den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder

på er at have så mange boldberøringer som

muligt.

8 At forældrene har mulighed for at

hjælpe til i træningen

Ofte overværer mange forældre deres børns træning.

For mange trænere kan det være en stor hjælp at

lade et par forældre stå for et par øvelser, når der

praktiseres stationstræning.

9 At udvikle spilintelligens Stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene

på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at

vejlede børnene i såvel træning som kamp ved positive

og negative tilråb. Skal børnene imidlertid have

en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og

rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå

at råbe løsninger til børnene i spilsituationer. En sammenligning

kan tages fra klasselokalet, hvor læreren

vejleder børnene i stavning, matematik med mere,

men lader dem selv finde løsningerne.

10 At der er en god stemning Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er

plads til masser af fejltagelser og vildskud, men

absolut ikke til mobning.