Visionen

Bag HB Køge NETVÆRSKLUB

HB Køge NETVÆRKSKLUB er navnet på HB Køges ambitiøse projekt, der omhandler et formaliseret samarbejde med klubber indenfor en overskuelig afstand til HB Køge.

Flere mennesker på stadion
Overordnet handler det om at HB Køge arbejder på at få flere mennesker på stadion, men det er også hensigten at HB Køge i endnu højere grad end nu bliver regionalt centrum for de bedste ungdomsspillere.

Deltagelse i HB Køge NETVÆRKSKLUB
HB Køge står for opfølgningen af projektet, og der er mange muligheder for den lokale klub at hente alt efter interesse og behov.

- 1 x årligt specifikt klubudviklingsmøde i NETVÆRKSKLUBBEN

- 2 x årligt trænerinspirationskursus i HB Køge praktisk og teoretisk

- 2 x årligt NETVÆRKS inspirationskursus i HB Køge

- Løbende deltagelse i NETVÆRKS-arrangementer

- Forkamp på SEAS-NVE Park for NETVÆRKSKLUBBENS ungdomshold

- Uddeling af fribiletter til hele NETVÆRKSKLUBBEN

- Opvisningskampe med HB Køges SAS Liga-hold henlægges til NETVÆRKSKLUBBEN

- NETVÆRKSKLUBBEN afholder træningslejre eller træningsstævner for andre klubber