Forældre sidelinien

Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden.

 

Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie dem i et par enkle spilleregler.

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold.
Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe funda-mentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kam-pens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

Forældrekort/minifoldere

DBU Fair Play har udviklet en minifolder udformet som et gult kort på forsiden og et rødt kort på bagsiden. Slår man op i folderen findes de 10 forældrebud.

Hensigten er, at kunne uddele minifolderen til de mange forældre der overværer deres børn spille fodboldkamp uge efter uge.

Minifolderen er et forsøg på at få skabt opmærksomhed blandt forældre omkring opførsel og fair play i forbindelse med kampene for de yngste spillere.