FÆLLESSPISNING HVERANDEN TIRSDAG I MÅNEDEN

SENSOMMERFEST 2019..... 28 SEPTEMBER

JULETRÆSTÆNDING 2019..... 24 NOVEMBER

FASTELAVN 2020..... 22 FEBRUAR